יום רביעי, 20 בינואר 2016

טיול מַרפא בכרמל

  
הר שוקף, חמש שנים אחרי השריפה הגדולה ההיא

קימה לתחייה, התחדשות, ריפוי, תקווה...
 

 
 
 

 
 
 
 

אין תגובות: